Let op: deze website gaat per 01-12-2022 uit de lucht.

Profylaxe trombose

Medicamenteuze adviezen

Tromboseprofylaxe wordt gedaan wanneer de patiënt een intermediair tot hoog risico heeft op het ontstaan van trombo-embolieën.

Stap 1   LMWH

Stap 2   Fondaparinux
 

Geneesmiddelen

Nadroparine (Fraxiparine®)

Dosering
0,3 ml (2850 IE) – 0,4 ml (3840 IE) 1 dd.
Bijwerkingen
Pijn, subcutane hematomen op injectieplaats, bloedingen.
Let op
Dosering aanpassen bij nierinsufficiëntie.

Fondaparinux

Dosering
start 2,5 mg IV, gedurende 6 – 14 dagen. maximaal 8 dagen of tot ontslag.
Bijwerkingen
Bloedingen.
Let op
Remt omzetting van factor X naar Xa.
Bibliografie tonen

Bibliografie

UptoDate® Antiplatelet therapy for secondary prevention of stroke, 2016 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016