Let op: deze website gaat per 01-12-2022 uit de lucht.

Acuut Coronair Syndroom bij niet klep-gerelateerd atriumfibrilleren

Medicamenteuze adviezen

De keuze van het antistollingsbeleid is afhankelijk van het bloedingsrisico van de patiënt en de stabiliteit van de cardiale problematiek. Het bloedingsrisico wordt bepaald met behulp van de HAS-BLED score.

Bij ondergaan van PCI met HAS-BLED 0-2

 • 0-6 maanden:  triple therapie: Acenocoumarol of DOAC + Acetylsalicylzuur + Clopidogrel.
 • 6-12 maanden: duale therapie: Acenocoumarol of DOAC + Clopidogrel.
 • >12 maanden:  mono therapie: Acenocoumarol of DOAC.
   

Bij ondergaan van PCI met HAS-BLED ≥3

 • 0-4 weken:        triple therapie: Acenocoumarol of DOAC + Acetylsalicylzuur + Clopidogrel
                            of duale therapie: Acenocoumarol of DOAC + Clopidogrel.
 • 1-12 maanden: duale therapie: Acenocoumarol of DOAC + Clopidogrel.
 • >12 maanden:  mono therapie: Acenocoumarol of DOAC.
   

Bij medicamenteuze behandeling of CABG

 • 0-12 maanden:  duale therapie: Acenocoumarol of DOAC + Clopidogrel.
 • >12 maanden:  mono therapie: Acenocoumarol of DOAC.

Geneesmiddelen

Rivaroxaban (Xarelto®)

Dosering
20 mg 1 dd., bij een HAS-BLED-score ≥ 3 of CrCl 30-49 mL/min overweeg 15 mg 1dd.
Bijwerkingen
Bloedingen, anemie, hoofdpijn, jeuk, huiduitslag.
Let op
Tabletten van 20 en 15 mg moeten met eten ingenomen worden.

Dabigatran (Pradaxa®)

Dosering
150 mg 2 dd., 110 mg 2dd bij HAS-BLED ≥3, CrCl 30-49 mL/min, gastritis oesofagitis, >80 jr, Verapamil gebruik.
Bijwerkingen
Daling Hb, anemie, bloedingen, gastro-intestinale klachten.
Let op
Te couperen met Idarucizumab (Praxbind®), Dabigatran is gecontra-indiceerd bij een creatinineklaring van <30 ml/min.

Acenocoumarol

Dosering
<70 jaar: Dag 1: 6 mg, dag 2: 4 mg, dag 3: 2 mg. Gevolgd door :1–8 mg 1dd op basis van de INR.
>70 jaar: Dag 1: 3-4 mg, dag 2: 2 mg, dag 3: 1 mg. Gevolgd door :1–8 mg 1dd op basis van de INR.
Bijwerkingen
Bloedingen.
Let op
Veel interacties met andere geneesmiddelen (CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2).

Acetylsalicylzuur

Dosering
80 mg 1 dd. (oplaaddosis bij naïeve patiënt: 500 mg ziekenhuis / 300 mg door huisartsen).
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Adequate maagbescherming .

Clopidogrel

Dosering
Start met 600 mg, gevolgd door 75 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Blauwe plekken, dyspneu, hyperurikemie.
Let op
Bij indicatie voor maagbescherming, geef dan pantoprazol.
Bibliografie tonen

Bibliografie

2014 Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing percutaneous coronary or valve interventions Link

Informatorium Medicamentorum, 2016