Let op: deze website gaat per 01-12-2022 uit de lucht.

Acuut Coronair Syndroom met ST-elevatie (STEMI)

Niet-medicamenteuze adviezen

De niet medicamenteuze behandeling van Acuut Coronair Syndroom met ST-elevatie bestaat naast medicatie ook uit een gezonde levensstijl. Dit houdt in dat de patiënt gezond moet eten, voldoende moet bewegen, een gezond lichaamsgewicht dient te hebben of bereiken, moet stoppen met roken en ervaren stress dient te reduceren. Voor medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen over cardiovasculaire risicomanagement wordt verwezen naar het onderdeel CVRM van het formularium.

Het aanpassen van de levensstijl en het weer vertrouwen krijgen in het eigen lichaam is een belangrijk onderdeel van de revalidatie na een myocardinfarct. Alle medische centra bieden een hartrevalidatie programma aan. Het revalidatie programma begint vaak 2 tot 3 weken nadat de patiënt weer thuis is.
 

Medicamenteuze adviezen

Stap 1   Start met Fondaparinux of Heparine + Acetylsalicylzuur + Ticagrelor, Prasugrel of Clopidogrel

De duur van de dual anti-platelet therapy (DAPT) ( Acetylsalicylzuur + ADP-receptor-antagonist) is in principe 12 maanden. Ticagrelor kan bij een groot bloedingsrisico vervangen worden door Clopidogrel.

Stap 2   Metoprolol

Stap 3   ACE-remmer (Lisonopril of Perindopril), Bij het niet verdragen van een ACE-remmer kan deze vervangen worden door een 
             ARB (Valsartan, Irbesartan of Telmisartan).

  • Voor cardiovasculair risicomanagement dient gestart te worden met een statine. Voor CVRM wordt verwezen naar het betreffende onderdeel
  • Bij tekenen van hartfalen kan gestart worden met eplerenon, zie onderdeel hartfalen

Geneesmiddelen

Heparine

Dosering
5000 IE bolus i.v.
Bijwerkingen
Bloedingen, erytheem, stijging transaminase waarden.
Let op
-

Fondaparinux

Dosering
start 2,5 mg IV, gevolgd door 2,5 mg SC gedurende maximaal 8 dagen of tot ontslag.
Bijwerkingen
Bloedingen, huiduitslag, jeuk, oedeem.
Let op
Remt omzetting van factor X -> Xa. Niet voor of tijdens PCI, hiervoor kan Heparine worden gebruikt. Fondaparinux pas na tenminste 3 uur na verwijderen van de katheterschacht toedienen.

Acetylsalicylzuur

Dosering
80 mg 1 dd. (oplaaddosis bij naïeve patiënt: 500 mg ziekenhuis / 300 mg door huisartsen).
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Adequate maagbescherming.

Clopidogrel

Dosering
Start met 600 mg, gevolgd door 75 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Blauwe plekken, dyspneu, hyperurikemie.
Let op
Bij indicatie voor maagbescherming, geef dan pantoprazol.

Ticagrelor

Dosering
Start met 180 mg, gevolgd door 90 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Blauwe plekken, dyspneu, hyperurikemie.
Let op
Controleer 1 maand na starten de nierfunctie.

Metoprolol

Dosering
50-200 mg MGA 1 dd.
Bijwerkingen
Vermoeidheid, duizeligheid, koude extremiteiten, bradycardie, misselijkheid, impotentie.
Let op
Sick-sinussyndroom, AV-blok, bradycardie, astma bronchiale, interactie met CYP2D6, niet combineren met diltiazem of verapamil.

Lisinopril

Dosering
Start 5 mg 1dd ; onderhoud 10-40 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Hyperkaliëmie, diarree, braken, hypotensie, hoofdpijn, hoesten, duizeligheid, verminderde nierfunctie.
Let op
Bij start of doseringsverhoging monitor na 2-4 weken serum creatinine en kaliumspiegels.

Perindopril

Dosering
Start 2-4 mg 1dd ; onderhoud 4-8 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Hyperkaliëmie, diarree, braken, hypotensie, hoofdpijn, hoesten, duizeligheid, verminderde nierfunctie.
Let op
Bij start of doseringsverhoging monitor na 2-4 weken serum creatinine en kaliumspiegels.

Valsartan

Dosering
Start met 40 mg 2 dd., verhoog geleidelijk naar 160 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, (orthostatische) hypotensie, verminderde nierfunctie.
Let op
Monitor bij starten of doseringsverhoging na 2-4 weken de serumcreatinine spiegels.

Irbesartan

Dosering
Start met 75-150 mg 1 dd., onderhoud 150-300 mg 1dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, (orthostatische) hypotensie, verminderde nierfunctie.
Let op
Monitor bij starten of doseringsverhoging na 2-4 weken de serumcreatinine spiegels.

Telmisartan

Dosering
Start met 20-40 mg 1dd., onderhoud 40 – 80 mg 1dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, (orthostatische) hypotensie, verminderde nierfunctie.
Let op
Monitor bij starten of doseringsverhoging na 2-4 weken de serumcreatinine spiegels.

Simvastatine

Dosering
40 mg 1dd an. Maximaal 80 mg 1dd an.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Vermijd grapefruitsap.

Atorvastatine

Dosering
10-20 mg 1dd. Maximaal 80 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Vermijd grapefruitsap.

Rosuvastatine

Dosering
5-10 mg 1dd. Maximaal 40 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Absorptie wordt verminderd door Calcium, Magnesium of IJzer houdende middelen, inname moet 2 uur voor of na geschieden.
Bibliografie tonen

Bibliografie

2012 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation Link

Informatorium Medicamentorum, 2016