Let op: deze website gaat per 01-12-2022 uit de lucht.

Acuut Coronair Syndroom zonder ST-elevatie, (IAP / NSTEMI)

Niet-medicamenteuze adviezen

De niet medicamenteuze behandeling van Acuut Coronair Syndroom zonder ST-elevatie bestaat naast medicatie ook uit een gezonde levensstijl. Dit houdt in dat de patiënt gezond moet eten, voldoende moet bewegen, een gezond lichaamsgewicht dient te hebben of bereiken, moet stoppen met roken en ervaren stress dient te reduceren. Voor medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen over cardiovasculaire risicomanagement wordt verwezen naar het onderdeel CVRM van het formularium.

Het aanpassen van de levensstijl en het weer vertrouwen krijgen in het eigen lichaam is een belangrijk onderdeel van de revalidatie na een myocardinfarct. Alle medische centra bieden een hartrevalidatie programma aan. Het revalidatie programma begint vaak 2 tot 3 weken nadat de patiënt weer thuis is.

 

Medicamenteuze adviezen

De medicamenteuze behandeling van non-STEMI is voornamelijk gericht op secundaire preventie. Hierbij ligt de therapie voornamelijk op bloeddruk, veranderen van het lipiden profiel en het voorkomen van ischemische schade. Onderstaande stappen worden achtereenvolgende gestart.

 

Stap 1   Start met Acetylsalicylzuur + Clopidogrel of Ticagrelor

Acetylsalicylzuur wordt gecombineerd met Clopidogrel of Ticagrelor afhankelijk van het bloedingsrisico van de patiënt.
De dual anti-platelet therapy (DAPT) wordt in principe 12 maanden gebruikt.

Stap 2    Metoprolol

Stap 3a  ACE-remmer (Lisinopril of Perindopril), bij patiënten met systolische linker ventrikel  Dysfunctie.

Stap 3b  Wanneer een ACE-remmer niet wordt verdragen kan gestart worden met een ARB ( Irbesartan of Telmisartan )
 

Stap 4   Simvastatine, bij intolerantie van Simvastatine kan uitgeweken worden naar Atorvastatine en vervolgens Rosuvastatine

Geneesmiddelen

Acetylsalicylzuur

Dosering
80 mg 1 dd. (oplaaddosis bij naïeve patiënt: 500 mg ziekenhuis / 300 mg door huisartsen).
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Adequate maagbescherming.

Clopidogrel

Dosering
Start met 600 mg, gevolgd door 75 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Blauwe plekken, dyspneu, hyperurikemie.
Let op
Bij indicatie voor maagbescherming, geef dan pantoprazol.

Ticagrelor

Dosering
Start met 180 mg, gevolgd door 90 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Blauwe plekken, dyspneu, hyperurikemie.
Let op
Controleer 1 maand na starten de nierfunctie.

Metoprolol

Dosering
50-200 mg MGA 1dd.
Bijwerkingen
Vermoeidheid, duizeligheid, koude extremiteiten, bradycardie, misselijkheid, impotentie.
Let op
Sick-sinussyndroom, AV-blok, bradycardie, astma bronchiale, interactie met CYP2D6, niet combineren met diltiazem of verapamil.

Lisinopril

Dosering
Start 5 mg 1dd ; onderhoud 10-40 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Hyperkaliëmie, diarree, braken, hypotensie, hoofdpijn, hoesten, duizeligheid, verminderde nierfunctie.
Let op
Bij start of doseringsverhoging monitor na 2-4 weken serum creatinine en kaliumspiegels.

Perindopril

Dosering
Start 2-4 mg 1dd ; onderhoud 4-8 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Hyperkaliëmie, diarree, braken, hypotensie, hoofdpijn, hoesten, duizeligheid, verminderde nierfunctie.
Let op
Bij start of doseringsverhoging monitor na 2-4 weken serum creatinine en kaliumspiegels.

Irbesartan

Dosering
Start met 75-150 mg 1 dd., onderhoud 150-300 mg 1dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, (orthostatische) hypotensie, verminderde nierfunctie.
Let op
Monitor bij starten of doseringsverhoging na 2-4 weken de serumcreatinine spiegels.

Telmisartan

Dosering
Start met 20-40 mg 1dd., onderhoud 40 – 80 mg 1dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, (orthostatische) hypotensie, verminderde nierfunctie.
Let op
Monitor bij starten of doseringsverhoging na 2-4 weken de serumcreatinine spiegels.

Simvastatine

Dosering
40 mg 1dd an. Maximaal 80 mg 1dd an.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Vermijd grapefruitsap.

Atorvastatine

Dosering
10-20 mg 1dd. Maximaal 80 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Vermijd grapefruitsap.

Rosuvastatine

Dosering
5-10 mg 1dd. Maximaal 40 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Absorptie wordt verminderd door Calcium, Magnesium of IJzer houdende middelen, inname moet 2 uur voor of na geschieden.
Bibliografie tonen

Bibliografie

2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation Link

Informatorium Medicamentorum, 2017