Let op: deze website gaat per 01-12-2022 uit de lucht.

Stabiele Angina Pectoris

Niet-medicamenteuze adviezen

De behandeling van angina pectoris bestaat als eerste uit een gezonde levensstijl. Dit houdt in dat de patiënt gezond moet eten, voldoende moet bewegen, een gezond lichaamsgewicht dient te hebben of bereiken, moet stoppen met roken en ervaren stress dient te reduceren. Voor medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen over cardiovasculaire risicomanagement wordt verwezen naar het onderdeel CVRM van het formularium.
 

Medicamenteuze adviezen

Stap 1  Start Nitroglycerine spray. Geef Acetylsalicylzuur ter preventie en overweeg Simvastatine bij een afwijkend lipidenprofiel.
            Wanneer Simvastatine niet goed wordt verdragen kan uitgeweken  worden naar Atorvastatine of Rosuvastatine (zie
            onderdeel CVRM).


Bij meer dan 2 aanvallen per week:

Stap 2   Start Metoprolol of Bisoprolol, wanneer volgens de cardioloog sprake is van Prinzmetal Angina Pectoris geef Diltiazem.

Stap 3   Overweeg Metoprolol te combineren met Amlodipine of Nifedipine als de aanvalsfrequentie niet afneemt.

 

Door de cardioloog:

Stap 4   Overweeg om een langwerkend nitraat toe te voegen.

Stap 5   Overweeg Ivabradine bij een hartslag frequentie >70 slagen per minuut
             indien onvoldoende resultaat met bètablokkers, calcium-blokkers en langwerkend nitraat
 

Geneesmiddelen

Acetylsalicylzuur

Dosering
80 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Adequate maagbescherming.

Simvastatine

Dosering
40 mg 1dd an. Maximaal 80 mg 1dd an.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Vermijd grapefruitsap.

Atorvastatine

Dosering
10-20 mg 1dd. Maximaal 80 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Vermijd grapefruitsap.

Rosuvastatine

Dosering
5-10 mg 1dd. Maximaal 40 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval.
Let op
Absorptie wordt verminderd door Calcium, Magnesium of IJzer houdende middelen, inname moet 2 uur voor of na geschieden.

Nitroglycerine, spray

Dosering
0,4 mg per spray, herhaal bij geen effect na 5 en 10 minuten van eerste inname.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, spierpijn, gastro-intestinale klachten.
Let op
Wanneer de maximale dosering is bereikt en er geen of nauwelijks verbetering optreed waarschuw dan de huisarts of hulpdiensten.

Isosorbidedinitraat, sublinguaal

Dosering
5 mg sublinguaal, herhaal bij geen effect na 5 en 10 minuten van eerste inname
Bijwerkingen
Hoofdpijn, spierpijn, gastro-intestinale klachten.
Let op
Wanneer de maximale dosering is bereikt en er geen of nauwelijks verbetering optreed waarschuw dan de huisarts of hulpdiensten.

Isosorbidemononitraat

Dosering
25 of 50 mg 1dd., verhogende tot maximaal 120-150 mg 1dd.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, spierpijn, gastro-intestinale klachten.
Let op
Wanneer de maximale dosering is bereikt en er geen of nauwelijks verbetering optreed waarschuw dan de huisarts of hulpdiensten.

Metoprolol

Dosering
50 - 200 mg MGA 1 dd.
Bijwerkingen
Vermoeidheid, duizeligheid, koude extremiteiten, bradycardie, misselijkheid, impotentie.
Let op
Niet bij Prinzmetal-Angina Pectoris, pas op bij sick-sinussyndroom, AV-blok, bradycardie, astma bronchiale, interactie met CYP2D6, niet combineren met Diltiazem of Verapamil.

Bisoprolol

Dosering
5 mg 1 dd., onderhoud 5-10 mg 1 dd., maximaal 20 mg 1 dd. Bij ernstige leverenzymstoornis maximaal 10 mg 1dd.
Bijwerkingen
Bradycardie, duizeligheid, hoofdpijn, gastro-intestinale klachten, verergering van hartfalen.
Let op
Niet bij Prinzmetal-Angina Pectoris, pas op bij sick-sinussyndroom, AV-blok, bradycardie, astma bronchiale, interactie met CYP3A4, niet combineren met Diltiazem of Verapamil.

Diltiazem

Dosering
90 – 120 mg MGA 2 dd.
Bijwerkingen
Perifeer oedeem, blozen, gastro-intestinale klachten, hartkloppingen.
Let op
Niet combineren met β-blokkers, Diltiazem is een sterke remmer van CYP3A4, Verlaag de dosering van statine wegens interactie.

Amlodipine

Dosering
5 – 10 mg 1 dd. Bij enkel oedeem geef 2,5 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Oedeem, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, blozen, hartkloppingen, gastro-intestinale klachten.
Let op
Voorzichtigheid geboden bij leverfunctiestoornis.

Nifedipine MGA

Dosering
30 mg MGA 1 dd., eventueel ophogen tot maximaal 120 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Oedeem, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, blozen, hartkloppingen, gastro-intestinale klachten.
Let op
Alleen slow-release preparaten.
Bibliografie tonen

Bibliografie

Stable coronary artery disease (management of ), ESC Clinical Practice Guidelines, Eur Heart J 2013;34:2949–3003 - doi:10.1093 Link

NHG-standaard Angina Pectoris, 2004 Link

Informatorium Medicamentorum,2016