Coumarine derivaten

Medicamenteuze adviezen

Trombose Expertise Centrum - Zwolle
De antistollingszorg in de regio Zwolle wordt verzorgd door het Trombose Expertise Centrum (TEC). Het TEC is te bereiken via 038-424 2723 of na kantooruren op 038-424 5000. Zie ook de Website.

Trombosedienst - Meppel
De antistollingszorg in de regio Meppel wordt verzorgd door de Trombosedienst Meppel. Deze is tussen 8:00 – 16:30 te bereiken via 0522-233558. Buiten kantooruren kan bij spoed contact op worden genomen met de dienstdoende internist. Deze is te bereiken via 0522-255555. Zie ook de Website.

Startdosering
De startdosering van een coumarine derivaat wordt bepaald door het trombose expertise centrum. De start dosering wordt bepaald op basis van de leeftijd van de patiënt, comorbiditeiten, voedingstoestand en de HAS-BLED score bij atriumfibrilleren.

INR therapeutische breedte:

 • Atrium fibrilleren: 2,0 - 3,0
 • DVT en longembolie: 2,0 - 3,0
 • Mechanisch kleplijden: 2,5 – 3,5
 • Perifeer arterieel vaatlijden: 2,5 – 3,5
   

Absolute contra-indicaties:

 • Actieve bloedingen
 • Intoleranties

Relatief Gecontra-indiceerd

 • Miconazol
 • Cotrimoxazol >1dd 480mg. Een behandeling met 1 dd 480 mg cotrimoxazol als (langdurige) profylaxe voor Pneumocystis Jeroveci (Carinii) Pneumonie is mogelijk. De trombosedienst dient geïnformeerd te worden voor adequate monitoring van de INR.
 • Analgetische doseringen van salicylaten en fenylbutazon of piroxicam.

Geneesmiddelen die zorgen voor afname absorptie
Colystyramine: 4 uur tussen inname beide middelen

Geneesmiddelen met invloed op de INR.
Acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium >80-100 mg, Allopurinol, Amiodaron, Aminoglutethimide, Androgenen en anabole steroïden, Antibiotica, Anti-epileptica (enzyminducerend), Aprepitant, Azathioprine, Azolen (Itraconazol, Ketoconazol, Miconazol, Voriconazol) Benzbromaron, Bosentan, Capecitabine, Cefamandol, Cimetidine, Colestyramine, Corticosteroiden, Cotrimoxazol, Dabrafenib, Danazol, Disopyramide, Disulfiram, Enzalutamide, Erlotinib, (Es)omeprazol, Fenylbutazon, Fibraten, Fluconazol, Fluorouracil, Fosaprepitant, Gefitinib, Griseofulvine, Hypericum, Ibrutinib, Isoniazide, Leflunomide, Lomitapide, Mercaptopurine, Metformine, Metronidazol, Nevirapine, Noscapine, Oncologische middelen, Piroxicam, Propafenon, Proteaseremmers (efavirenz, etravirine), Rifampicine, Rifabutine, Rifaximine, Ritonavir, Rosuvastatine, Sitaxentan, Sorafenib, SSRI’s (duloxetine, venlafaxaine, trazodon), Teriflunomide, Thyreomimetica, Thyreostatica, Tamoxifen, Vitamine K, Vortioxetine.

Couperen
Zie Couperen Vitamine K antagonisten en DOAC

Bibliografie tonen

Bibliografie

MCC-klik afspraak Antistolzorg Link

Informatorium Medicamentorum, 2016

Farmacotherapeutisch Kompas, 2017

FNT-richtlijn 2017, Link