Couperen Vitamine K en DOAC

In dit onderdeel wordt kort weergeven hoe vitamine K antagonisten en DOACs gecoupeerd kunnen worden. Dit staat ook weergegeven in het betreffende onderdeel van de vitamine K antagonisten en DOACs.
 

Medicamenteuze adviezen

Vitamine K antagonisten

Vitamine K antagonisten zijn te couperen met Vitamine K (fytomenadion). Na intraveneuze toediening van fytomenadion duurt het ong. 3 uur voordat de werking intreedt, omdat in de lever stollingsfactoren moeten worden gesynthetiseerd, na 1-2 dagen is de werking maximaal.

Vitamine K-druppels, 10 mg. Na orale toediening begint het effect op de INR na ongeveer 6 uur. De maximale werking is na 1-2 dagen.

4 stollingsfactoren concentraat - Cofact®, Beriplex® - wordt gebruikt voor een acute correctie van de INR in geval van ernstige bloedingen en acute operaties.

Dabigatran

Dabigatran is klinisch te couperen met het monoklonaal antilichaam Idarucizumab (Praxbind®) en is beschikbaar in de Isala. Het wordt i.v. gegeven als twee opeenvolgende infusies van 2,5 gram.

Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban

Alle Anti-Xa DOACs dienen gecoupeerd te worden met behulp van 4 stollingsfactoren concentraat - Cofact®, Beriplex®.

  • Mild tot ernstige bloedingen: 25-50 IE/kg
  • Levensbedreigende bloedingen: 50 IE/kg

Andexanet alfa (AndexXa®) is een recombinant eiwit wat gemaakt is om remming van factor Xa-remmers te couperen. Andexanet alfa verkeert momenteel in de trial fase en wacht goedkeuring af door FDA en EMA.

 

Geneesmiddelen

Vitamine K

Dosering
Bij lichte bloedingen 5-10 mg i.v. Bij ernstige bloedingen 10-20 mg, zo nodig herhalen op geleide van INR. Maximaal 40 mg per dag.
Bijwerkingen
Irritatie, flebitis.

Idarucizumab

Dosering
Twee opeenvolgende infusies van 2,5 gram
Bijwerkingen
Delier, pneumonie, obstipatie, koorts, hypokaliƫmie.

4 stollingsfactoren concentraat (Beriplex®, Cofact®)

Dosering
25-50 IE/kg.
Bijwerkingen
Trombo-embolische stoornissen, hoofdpijn, verhoogde lichaamstemperatuur.
Bibliografie tonen

Bibliografie

MCC-klik afspraak Antistolzorg Link

FNT-richtlijn 2017, Link

Informatorium Medicamentorum, 2016

Farmacotherapeutisch Kompas, 2017