Prikpil en implantaat

Niet-medicamenteuze adviezen


De prikpil of implantaat kan worden toegepast bij vrouwen die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn elke dag een pil te slikken. 
 

Medicamenteuze adviezen


Indien wordt gekozen voor de prikpil, gaat de voorkeur uit naar de intramusculaire toedieningsvorm, omdat de subcutane toedieningsvorm meer lokale huidreacties geeft en duurder is. De intramusculaire prikpil moet elke twaalf weken worden toegediend. Echter, heeft de subcutane vorm de voorkeur bij patiënten met hemofilie i.v.m. bloedingsrisico.
 


Stap 1a Medroxyprogesteron, niet bij vrouwen <18 jaar.
Stap 1b Etonogestrel


 

Geneesmiddelen

Medroxyprogesteron (Depo-provera®)

Dosering
1 keer per 3 maand een intramusculaire injectie.
Bijwerkingen
Gewichtsschommelingen, stemmingsstoornis, verminderd libido, hoofdpijn.
Let op
Niet bij vrouwen <18 jaar i.v.m. osteoporose, remt langdurig de ovulatie, fertiliteit keert gemiddeld na 9 maanden terug.

Etonogestrel (Implanon®)

Dosering
Implanteren aan binnenzijde van de niet-dominante boven arm. Vervangen na 3 jaar.
Bijwerkingen
Onregelmatige cyclus, acne, hoofdpijn, gewichtstoename.
Let op
Bij vrouwen met overgewicht dient het implantaat na 2 jaar te worden vervangen.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard anticonceptie, 2011 Link
 

Informatorium medicamentorum, 2016