Preventie Neurale Buisdefecten

Niet-medicamenteuze adviezen

 

 • Voor alle vrouwen die zwanger willen worden is voldoende foliumzuur inname van belang.
   
 • Foliumzuur vermindert het risico op het krijgen van een kind met een neuraalbuisdefect. Dit kan worden bereikt door suppletie met 0,5 mg foliumzuur per dag gedurende de periode van ten minste vier weken vóór tot ten minste 10 weken ná de conceptie.
   
 • Om het herhalingsrisico van een kind met een neuraalbuisdefect te verminderen wordt aanbevolen bij een vrouw die eerder een kind met een neuraalbuisdefect kreeg bij een nieuwe zwangerschapswens 5 mg foliumzuur per dag te suppleren, onder medische begeleiding, vanaf het moment van daadwerkelijke zwangerschapswens tot en met de twaalfde week van de zwangerschap. Verder dient 5 mg/dag gesuppleerd te worden bij een aangetoonde foliumzuurdeficiëntie of bij een foliumzuurafhankelijke aandoening zoals hyperhomocysteïnemie.
   
 • Bij anti-epileptica gebruik wordt de gangbare 0,5 mg  foliumzuur per dag geadviseerd.
   

Medicamenteuze adviezen

 Stap 1 Foliumzuur (Vitamine B11)

 


 

Geneesmiddelen

Foliumzuur

Dosering
0,5 mg 1dd gedurende 4 weken voor en tenminste 10 weken na conceptie. 5 mg 1 dd. bij eerder kind met neuraal buis defect en/of andere risicofactoren.
Let op
Langdurige foliumzuur gebruik kan leiden tot een tekort aan vitamine B12 wat kan leiden tot pernicieuze anemie.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard preconceptiezorg, 2011 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016