Pelvic Inflammatory Disease (PID)

Pelvic inflammatory disease’ (PID) is een ontsteking in het kleine bekken ten gevolge van verspreiding van micro-organismen vanuit de vagina en de cervix naar het endometrium, de tubae en aangrenzende structuren. In 60% van de gevallen wordt de ontsteking veroorzaakt door een seksueel overdraagbaar micro-organisme.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

Voorlichting:

  • Besteed aandacht aan de kans op een SOA bij PID.
  • Besmetting hoeft niet altijd recent te hebben plaatsgevonden.
  • De (vaste) partner van een vrouw met PID krijgt het advies zich te laten onderzoeken op SOA’s.
  • Stel bij een aangetoonde chlamydia- of gonorroe infectie contactopsporing aan de orde.
  • Tampon gebruik hoeft niet te worden ontraden.

 

Niet medicamenteuze behandeling:

  • Adviseer geen inspannende werkzaamheden te verrichten, totdat de klachten verminderd zijn.
  • Vraag de patiënt dagelijks de temperatuur te meten. Voor het in kaart brengen van het beloop.
  • Verwijder IUD pas bij controle na twee dagen.

Medicamenteuze adviezen

 Stap 1: Ciprofloxacine + Metronidazol (Isala-AB) of Ofloxacine + Metronidazaol (landelijke richtlijn)

Stap 2: Bij partner met pus-achtige uitvloeiing of een bewezen gonorroe infectie, geef Ceftriaxon i.m. + Lidocaïne 1%, Doxycycline en Metronidazol. Bij bewezen chlamydia-infectie, behandel met Azitromycine.Pas de behandeling eventueel aan na bekend worden van test- en kweekresultaten. Behandel bij een bewezen chlamydia-infectie of gonorroe ook de partners.
 

Geneesmiddelen

Ciprofloxacine

Dosering
500 mg 2 dd., gedurende 14 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, schimmelinfectie en slapeloosheid.
Let op
Lang-QT-intervalsyndroom.

Ofloxacine

Dosering
400 mg 2 dd., gedurende 14 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, schimmelinfectie en slapeloosheid.
Let op
Lang-QT-intervalsyndroom.

Metronidazol

Dosering
500 mg 2 dd., gedurende 14 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, hoofdpijn en duizeligheid.
Let op
Niet gebruiken tijdens zwangerschap. In combinatie met alcohol kan extreme misselijkheid ontstaan vanwege een disulfiram effect.

Ceftriaxon

Dosering
500 mg i.m. eenmalig.
Bijwerkingen
Diarree, huiduitslag, stijging leverenzymwaarden, leukopenie, trombocytopenie, pijn op de plaats van injectie.
Let op
Toedienen met Lidocaïne 1%.

Doxycycline

Dosering
2dd 100mg, gedurende 14 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Bij zwangerschap tot en met week 15 bruikbaar, maar wordt vanwege het mogelijke risico voor de bot- en tandontwikkeling bij voorkeur vervangen. Het middel is gecontra-indiceerd vanaf week 16 van de zwangerschap.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NVOG richtlijn pelvic inflammatory disease en tubo-ovarieel abces, 2011 Link

Swabid, monografie Gonorroe, 2015 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016