Morning-afterpil

Niet-medicamenteuze adviezen

Bespreek met de vrouw de reden waarom er sprake is van onbeschermde gemeenschap. En bespreek de mogelijkheden om een volgend incident te voorkomen. De patiënt kan verwezen worden naar informatie over anticonceptie op de website www.thuisarts.nl.

Onveilig gemeenschap kan gepaard gaan met seksueel overdraagbare aandoeningen. Dit kan een reden zijn om een SOA consult uit te voeren en eventueel aanvullende diagnostiek in te zetten.

 

Medicamenteuze adviezen

De Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie van de KNMP ontraadt de combinatie van de morning-afterpil tijdens en gedurende vier weken na het gebruik van een CYP3A4 inductor. Een koperhoudend spiraaltje is het beste alternatief, omdat dit bewezen effectief is. Mocht een koperhoudend spiraal geen alternatief zijn dan kan een dubbele dosering levonorgestrel overwogen worden.


Stap 1 Levonorgestrel

Stap 2 Morning-afterspiraaltje (koperhoudend spiraaltje / koperhoudend IUD)


Vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, kunnen na gebruik van de morning-afterpil gewoon doorgaan met de resterende tabletten van de anticonceptiepil. Echter, is de anticonceptiepil direct betrouwbaar. Daarom moeten er aanvullende maatregelen (condoom) nemen bij geslachtsgemeenschap.

Bij levonorgestrel moet na gebruik van de morning-afterpil gedurende 7 dagen aanvullende maatregelen worden getroffen. Het koperhoudend spiraal kan na plaatsing blijven zitten en als voorbehoedmiddel worden gebruikt.

Geneesmiddelen

Levonorgestrel

Dosering
Eenmalig tablet 1,5 mg, deze dient zo snel mogelijk te worden ingenomen, maar uiterlijk 3 dagen (72 uur) na de onbeschermde gemeenschap.
Bijwerkingen
Misselijkheid, lage buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn.
Let op
Verminderde betrouwbaarheid i.c.m. CYP3A4 inductoren.

Morning-afterspiraal (koperhoudend spiraal/koperhoudend IUD)

Dosering
Dit moet uiterlijk 5 dagen na de onbeschermde gemeenschap worden ingebracht.
Bijwerkingen
Bij plaatsing kunnen buikpijn, vasovagale collaps en doorbraakbloedingen en ontstaan. De menstruatie bij een koperspiraal kan heviger, langduriger en pijnlijker worden.
Let op
Bij een verhoogd risico op een SOA worden antibiotica gegeven ongeveer 1 uur voorafgaand aan plaatsing van het spiraal ter preventie van een chlamydia-infectie.
Bibliografie tonen

Bibliografie

Informatorium Medicamentorum, 2016 Link

NVOG anticonceptie, 2012 Link

NHG standaard anticonceptie, 2011 Link

Faalkans morning-afterpil groter , Mariane le Comte et al. Pharmaceutisch weekblad 43, 2016 Link.