Misselijkheid en braken in zwangerschap

Medicamenteuze adviezen


Stap 1 Meclozine + Pyridoxine (Emesafene®)


Intramuraal bij hyperemesis:

Stap 2 Metoclopramide

Stap 3 Ondansetron, beperkte ervaring


 

Geneesmiddelen

Meclozine + Pyridoxine (Emesafene®)

Dosering
12,5/25 mg 1 dd. voor de nacht. (tablet of zetpil)
Bijwerkingen
Duizeligheid, slaperigheid, spierzwakte, coördinatiestoornissen.

Metoclopramide

Dosering
10 mg i.v. 1-3 dd.
Bijwerkingen
Slaperigheid, extrapiramidale bijwerkingen, diarree.

Ondansetron

Dosering
8 mg 2dd p.o. of i.v.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, obstipatie, opvliegers.
Let op
Beperkte ervaring met dit geneesmiddel bij misselijkheid en braken in de zwangerschap.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard zwangerschap en kraamperiode, 2012 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016

Briggs et al, Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk, Ondansetron, 2008

Uptodate Treatment and outcome of nausea and vomiting of pregnancy, 2016 Link

Viljoen E, Visser J, Koen N, Musekiwa A ; A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J. 2014 Mar 19; 13():20.