Menstruatiepijn

Niet-medicamenteuze adviezen

Bij de behandeling van dysmenorroe is uitleg van het ziektebeeld van belang. Uitleg kan een gunstig effect hebben op de ervaring van de pijnklachten.

Medicamenteuze adviezen


Stap 1 Paracetamol + NSAID (Naproxen of Diclofenac)

Cave: Endometriose

Indien nog niet gestart, kan hormonale anticonceptie worden overwogen. 

Geneesmiddelen

Paracetamol

Dosering
1000 mg 4 dd.

Naproxen

Dosering
250 mg 3 dd. of 500 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, cardiovasculaire klachten, huidreacties.
Let op
Maagbescherming bij risico groepen, voorzichtigheid geboden bij hartfalen en een verminderde nierfunctie.

Diclofenac

Dosering
50 mg 3 dd. of 75 mg MGA 2 dd.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, cardiovasculaire klachten, huidreacties.
Let op
Maagbescherming bij risico groepen, voorzichtigheid geboden bij hartfalen en een verminderde nierfunctie.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard Farmacotherapeutisch richtlijn Dysmenorrie, 2004 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016