Menorragie

Niet-medicamenteuze adviezen

Bij abnormaal vaginaal bloedverlies in de reproductieve levensfase hoeft geen onderliggende pathologie ten grondslag te liggen. Mogelijke aanleg voor hevig menstrueel bloed verlies kan een rol spelen. Dit bloed verlies kan met toenemen van de leeftijd verergeren.

Intermenstrueel bloed verlies, bij geen vermoeden van pathologie, komt voornamelijk voor tijdens de eerste jaren van menarche en de jaren voorafgaand aan de menopauze.

Bij post menopausaal bloedverlies dient er een transvaginale echoscopie en cervixuitstrijkje uitgevoerd te worden.

Verder moet bij patiënten met ernstige menorragie pathologie worden uitgesloten, denk aan poliepen of myomen.

De patiënt kan verwezen worden naar Thuisarts.nl vaginaal bloedverlies

Medicamenteuze adviezen

De keus voor geneesmiddel dient gemaakt worden op basis van patiënt karakteristieken. De anticonceptie pil heeft de voorkeur bij jonge patiënten (15 jaar) en bij vrouwen met op korte termijn een kinderwens.
 


Hormonaal:

Stap 1 Combinatie anticonceptie pil, continue 

Stap 2a Progestageen continue (Medroxyprogesteron of Lynestrenol)
Stap 2b Mirena®-spiraal
 

Niet-hormonaal + pijnbestrijding

Stap 1 Tranexaminezuur + Naproxen of Diclofenac.


 

Geneesmiddelen

Combinatiepil; 30 µg Ethinylestradiol + 150 µg Levonorgestrel.

Dosering
1 dd. 1 pil, gebruiken zonder stopweek.
Bijwerkingen
Vochtretentie, stemmingswisselingen, trombo-embolie├źn.
Let op
Kans op trombo-embolie├źn in het eerst jaar verhoogd, niet voorschrijven bij rokende vrouwen boven de 30 jaar.

Medroxyprogesteron

Dosering
10 mg 1-2 dd, continue
Bijwerkingen
Gewichtsschommelingen, stemmingsstoornis, verminderd libido, hoofdpijn.
Let op
Geeft langdurige remming van de follikeluitrijping.

Lynestrenol

Dosering
5 mg 1 dd, continue
Bijwerkingen
Gewichtstoename, verminderde glucosetolerantie, nervositeit, gastro-intestinale klachten.
Let op
Remt langdurig de ovulatie.

Mirena® - Levonorgestrel intra-uterine-device

Dosering
Intra-uteriene device binnen 7 dagen na aanvang van de menstruatie inbrengen.
Bijwerkingen
Intra-uteriene- of vaginale bloedingen.
Let op
Niet bij misvorming van cervix of uterus, vast stellen via echografie.

Tranexaminezuur

Dosering
1000 mg 3 dd., gedurende de 3-4 dagen van ernstige bloeding.
Bijwerkingen
Misselijkheid, braken, diarree.
Let op
Niet bij actieve trombo-embolische aandoeningen, niet combineren met oestrogeen bevattende anticonceptiva. Dosering verminderen bij een eGFR < 50 ml/min.

Naproxen

Dosering
250 mg 3 dd. of 500 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, cardiovasculaire klachten, huidreacties.
Let op
Maagbescherming bij risico groepen, voorzichtigheid geboden bij hartfalen en een verminderde nierfunctie.

Diclofenac

Dosering
50 mg 3 dd. of 75 mg MGA 2 dd.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, cardiovasculaire klachten, huidreacties.
Let op
Maagbescherming bij risico groepen, voorzichtigheid geboden bij hartfalen en een verminderde nierfunctie.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard vaginaal bloedverlies, 2014 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016