Mastitis Puerperalis

Een mastitis is een lokale, pijnlijke al dan niet-infectieuze ontsteking van de borst. Het wordt veroorzaakt door stase van melk in de melkgangen. Stase van melk op zich geeft een ontstekingsreactie waardoor koorts ontstaat. Een infectieuze oorzaak wordt vaker gezien bij tepelkloven en het acuut ontstaan van de symptomen. De meest voorkomende verwekkers zijn S. Aureus, coagulase negatieve Stafylokokken, E. Coli en Streptokokken.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

 • De behandeling van borstontsteking bestaat in de eerste plaats uit het tegengaan van de melkstase. Adviseer frequent voeden van de zuigeling of kolven indien de moeder daaraan de voorkeur geeft.
   
 • Laat de voeding beginnen aan de kant van de pijnlijke borst, adviseer warmtekompressen voorafgaand aan de voeding ter bevordering van de dilatatie van de melkgangen, en daarmee de ontlediging van de borst.
   
 • Doorgaan met de borstvoeding is essentieel voor de genezing en is niet schadelijk voor het kind. Stoppen met de borstvoeding tijdens een borstontsteking werkt vorming van een abces in de hand.
   
 • Pijnstilling kan met behulp van ijskompressen na de voeding of medicamenteus.
   
 • Overweeg consultatie lactatiedeskundige.
   

Medicamenteuze adviezen

Indien de klachten niet verminderen na 24 uur bij goede ontlediging of bij acuut begin van de klachten met algemeen ziek zijn of koorts in aanwezigheid van tepelkloven wordt medicamenteuze behandeling geadviseerd.


Stap 1 Flucloxacilline

Stap 2 Azitromycine


Beide middelen kunnen tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding veilig gebruikt worden.
 

Pijnstilling
Naast ijskompressen kan paracetamol of een NSAID gebruikt worden. Beide middelen zijn veilig tijdens de borstvoeding.

 

Geneesmiddelen

Flucloxacilline

Dosering
500 mg 4 dd., inname 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd, gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, urticaria.
Let op
Voorzichtigheid is geboden bij leverenzymstoornis.

Azitromycine

Dosering
500 mg 1 dd., gedurende 3 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, duizeligheid, smaakstoornis, visusstoornis
Let op
Kan QT-interval verlengen, Remt P-gp.

Paracetamol

Dosering
1000 mg 4 dd.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG-standaard Zwangerschap en kraamperiode, 2012 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016