Gonorroe

Niet-medicamenteuze adviezen

Laat de patiënt alle sekspartners van de afgelopen 6 maanden waarschuwen. Waarschuwen kan anoniem via partnerwaarschuwing.nl. Om partnerwaarschuwing te gebruiken dient een gebruikerscode aan de patiënt te worden gegeven.
 

Medicamenteuze adviezen


Stap 1 Ceftriaxon + Lidocaïne 1% (apart bestellen)

Stap 2 Ceftriaxon + Azitromycine, wanneer chlamydia trachomatis niet uitgesloten is


 

Geneesmiddelen

Ceftriaxon

Dosering
500 mg i.m. eenmalig.
Bijwerkingen
Diarree, huiduitslag, stijging leverenzymwaarden, leukopenie, trombocytopenie, pijn op de plaats van injectie.
Let op
Toedienen met Lidocaïne 1%.

Azitromycine

Dosering
1000 mg p.o. eenmalig.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, anorexie, duizeligheid, hoofdpijn.
Bibliografie tonen

Bibliografie

Swabid, monografie Gonorroe, 2015 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016