Cystitis

Niet-medicamenteuze adviezen

Algemeen advies:

  • Ruim drinken.
  • Zo nodig pijnstilling.
  • Stel mictie niet uit.
  • Spoedig mictie na coïtus.
  • Gebruik van condoom/pessaria overwegen.
     

Medicamenteuze adviezen

Wanneer er sprake is van recidiverende urineweginfecties wordt geadviseerd om een kweek te maken.


Stap 1 Nitrofurantoïne

Stap 2 Fosfomycine

Stap 3 Trimethoprim
 

Bij zwangeren (Doe altijd een kweek vanwege mogelijk groep B streptokokken (GBS) infectie)

Stap 1 Nitrofurantoïne

Stap 2 Amoxicilline + Clavulaanzuur
 

Bij koorts/weefselinvasie (volgorde op basis van Isala-AB)

Stap 1 Amoxicilline + Clavulaanzuur

Stap 2 Ciprofloxacine


 

Geneesmiddelen

Nitrofurantoïne

Dosering
50 mg 4 dd., gedurende 5 dagen of 100 mg mga 2 dd., gedurende 5 dagen
Bijwerkingen
Kortstondige alopecia, intracraniale hypertensie.
Let op
Niet geven 30 dagen voor de bevalling, geef dan amoxicilline/clavulaanzuur.

Fosfomycine

Dosering
3 gram eenmalig Inname 2 uur na de maaltijd, bij voorkeur voor de nacht.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, hoofdpijn, duizeligheid, vulvovaginitis.
Let op
<50 kg lichaamsgewicht, 2 gram eenmalig. Niet tijdens zwangerschap en lactatie.

Trimethoprim

Dosering
300 mg 1 dd., gedurende 3 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, jeuk.

Amoxicilline + Clavulaanzuur

Dosering
500/125 mg 3 dd., gedurende 7 dagen, 10 dagen bij weefselinvasie.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, candida-infecties, smaakstoornissen, jeuk, urticaria.
Let op
Kan gegeven worden tijdens de zwangerschap.

Ciprofloxacine

Dosering
500 mg 2 dd., gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Misselijkheid, gastro-intestinale klachten.
Let op
Kan het QT-interval verlengen. Remt CYP1A2 en CYP3A4.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG-standaard urineweginfecties, 2013 Link

Swabid, monografie cystitis, 2015 Link

Informatorium medicamentorum, 2016