Let op: deze website gaat per 01-12-2022 uit de lucht.

Fenomeen van Raynaud

Niet-medicamenteuze adviezen

Vermijd koude omgevingen en temperatuurschommelingen. Vermijd het gebruik van cafeïne houdende dranken. Het vermijden van (mee)roken is aan te raden, omdat regelmatige rokers worden gesensibiliseerd voor de vasoconstrictive eigenschappen van sigaretten.
 

Medicamenteuze adviezen

Wanneer de niet medicamenteuze benadering niet voldoende effect heeft kunnen onderstaande geneesmiddelen geprobeerd worden.

Stap 1   Amlodipine of Nifdepine.

Bij therapieresistente fenomeen van Raynaud kan een van onderstaande behandelingen overwogen worden. De bewijs last voor het gebruik van onderstaande middel is minimaal.

Stap 2a  Sildenafil.

Stap 2b  Irbesartan.
 

Geneesmiddelen

Amlodipine

Dosering
Start 5 mg 1dd ; onderhoud 2,5-10 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Oedeem, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, blozen, hartkloppingen, gastro-intestinale klachten
Let op
-

Nifedipine MGA

Dosering
Start 30 mg 1dd ’s ; onderhoud 30-90 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Oedeem, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, blozen, hartkloppingen, gastro-intestinale klachten
Let op
uitsluitend preparaten met gereguleerde afgifte.

Sildenafil

Dosering
25-50 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, diarree, hypotensie, duizeligheid.
Let op
Niet combineren met nitraten.

Irbesartan

Dosering
Start met 75-150 mg 1 dd., onderhoud 150-300 mg 1dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, (orthostatische) hypotensie, verminderde nierfunctie.
Let op
Monitor bij starten of doseringsverhoging na 2-4 weken de serumcreatinine spiegels.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG farmacotherapeutische richtlijn, 2004 Link

Uptodate Treatment of the Raynaud phenomenon resistant to initial therapy, 2016 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016