Let op: deze website gaat per 01-12-2022 uit de lucht.

Claudicatio intermittens

Niet-medicamenteuze adviezen

De niet medicamenteuze behandeling van Claudicatio intermittens bestaat naast medicatie ook uit een gezonde levensstijl. Dit houdt in dat de patiënt gezond moet eten, voldoende moet bewegen, een gezond lichaamsgewicht dient te hebben of bereiken, moet stoppen met roken en ervaren stress dient te reduceren. Voor medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen over cardiovasculaire risicomanagement wordt verwezen naar het onderdeel CVRM van het formularium.
​​​​​​

Medicamenteuze adviezen

Medicatie heeft een beperkte rol in de behandeling van claudicatio intermittens. Als er binnen 3 maanden geen verbetering is door medicamenteuze therapie, dient deze te worden gestaakt. Echter, dient er ongeacht het lipidenprofiel gestart te worden met een statine.

Stap 1   Acetylsalicylzuur of Clopidogrel

Stap 2   Simvastatine

Stap 3   Amlodipine of Nifedipine, staken wanneer in 3 maanden geen verbetering optreedt.

Geneesmiddelen

Acetylsalicylzuur

Dosering
80 mg 1 dd. (oplaaddosis bij naïeve patiënt: 500 mg ziekenhuis / 300 mg door huisartsen).
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Adequate maagbescherming.

Clopidogrel

Dosering
75 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Blauwe plekken, dyspneu, hyperurikemie.
Let op
Bij indicatie voor maagbescherming, geef dan pantoprazol.

Simvastatine

Dosering
40 mg 1 dd. voor het slapen gaan
Bijwerkingen
Spierpijn, misselijkheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, lichte verstoring leverenzymen, haar uitval
Let op
Bij het ondervinden van bijwerkingen kan een andere statine worden geprobeerd zie CVRM onderdeel hyperlipidemie.

Amlodipine

Dosering
Start 5 mg 1 dd. ; onderhoud 2,5-10 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Oedeem, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, blozen, hartkloppingen, gastro-intestinale klachten
Let op
-

Nifedipine MGA

Dosering
Start 30 mg 1dd ’s ; onderhoud 30-90 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Oedeem, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, blozen, hartkloppingen, gastro-intestinale klachten
Let op
-
Bibliografie tonen

Bibliografie

NVVH richtlijn perifeer arterieel vaatlijden, 2016 Link

NHG standaard perifeer arterieel vaatlijden, 2014 Link

Informatorium Medicamentorum, 2017